Soterday| 2019-09-14 Berta Dóra Bella

NEPTUN a Földön és azon túl

“Ember tervez, Isten végez.”

A Neptun szó hallatán mindenkinek más juthat eszébe. Esetleg a Neptunusz, mint égitest, a Naptól számítva a nyolcadik, legkülső bolygó a Naprendszerben. Vagy a római mitológiában a vizek és a tengerek istene. Kevesen társítanak hozzá például egy romániai tengerparti települést, hajók elleni ukrán robotrepülőgépet, netán vitorlás hajót, pedig ezek is ezt a nevet viselik. Mindezek mellett egy egyetemista valószínűleg a Neptunra, mint egységes tanulmányi rendszerre gondol. Hogy a továbbiakban ne csak az utóbbira asszociáljunk, vegyük szemügyre, elődeink milyen személyeket/helyeket/eszközöket illettek azonos névvel.

Neptunus az ókorban

A 12 római főisten egyike, az ókori görög hitvallásban a megfelelője Poszeidón.
Jupiter és Plútó testvére, Szaturnusz fia. Jupiter a felvilág, Plútó az alvilág ura, míg Neptunus a középső világé. A mítosz szerint Atlantisz istene is ő volt, valamint szintén őt tisztelték a sötét erdők uraként. Neptunus nemcsak a vizek, hanem a lovak és a lótartás atyja is.

A csillagászat Neptunusza

Az Uránusz felfedezése után a csillagászok az égitest pályájából arra a következtetésre jutottak, hogy van még egy bolygó a naprendszerben, melynek gravitációja zavaró hatással van az Uránusz mozgására. Adams és Le Verrier számításokat végeztek, mellyel egymástól függetlenül megállapították a rendellenes mozgást kiváltó planéta helyzetét. Az ő mérési eredményeik nyomán, a Neptunuszt 1846. szeptember 23-án Galle fedezte fel, melyet először Le Verriernek, később a bolygó kék színe miatt Neptunusznak neveztek el. Egyébként az égitestet 1613-ban már Galilei is észlelte, de csillagnak vélte. 1989-ben a Neptunuszról bővebb ismereteket szerezhettünk a Voyager űrszonda megfigyeléseiből, később a Hubble Space Telescope űrtávcső is rengeteg információval szolgált a bolygóról.

A Neptunusz képviseli az asztrológiában a rejtélyes, homályos, illúziókkal teli, kaotikus és bizonytalan világot. E tulajdonságok ellentéteként az önzetlen szeretet és önfeláldozás bolygója is.

Neptun település

Románia délkeleti részén, a Fekete-tenger partján található, Olimp és Jupiter településekkel összefonódva. Neptun és a tenger között egy tórendszer húzódik. Az üdülőfalut 1972-ben hozták létre.

Neptun, mint harcászati eszköz

Nem éppen hízelgő Neptunuszra nézve, hogy egy fegyvernek szánt gépezet is az ő nevét viseli. 2018-ban jelentették be, hogy az Ukrán Haditengerészet hajóinak fő harci eszköze a Neptun robotrepülőgép lesz. A robotrepülőgép rakétájának három változatát tervezik: szárazföldi, hajófedélzeti és légi indításút.

A Neptun, mint egységes tanulmányi rendszer

Az 1990-es évek végétől a digitalizáció térnyerése a felsőoktatásra is hatást gyakorolt. A papír alapú indexet fokozatosan kiszorította az e-leckekönyv. Az első jelentősebb program az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) volt. Ennek továbbfejlesztése a Neptun, amelynek legelső verziója 1997 decemberében látott napvilágot. A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer a hazai felsőoktatási intézmények tanulmányi, pénzügyi, kollégiumi adminisztrációját, valamint oktatási és oktatás-szervezéssel kapcsolatos feladatait látja el. A szoftver rugalmassága abban rejlik, hogy a felsőoktatási intézmények saját igényeik szerint tudnak alakítani a programon az intézményi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelően.

A Neptun rendszert mind a hallgatók, mind az oktatók részéről rengeteg kritika éri.

Gyakran omlik össze a rendszer a túlterheltség miatt, főleg akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá, leginkább tárgyfelvételkor. A legkommunikatívabb hangulatban hajnalban van, mikor kevesen keresik a társaságát. (A Neptunt üzemeltetők tapasztalatai szerint az első 5 percben történik a kurzusfelvételek 50-60 %-a!) Sok hallgató ezekkel a gondokkal szembesülve úgy érezheti, mintha valóban Neptunus sújtana le rá háromágú szigonyával.

A rendszer esetleges hibái és hátrányai ellenére, a mérleg nyelve még mindig pozitív irányba billen. A digitalizáció sokszorosan megkönnyíti az ügyintézést, még ha néha éppen az ellenkezőjét is gondoljuk a monitor előtt hosszú percekig ülve. Egyszerűbb és gyorsabb az adminisztráció, nem kell indexet cipelni és aláírásokért rohangálni a professzorok, oktatók után, vagy ügyintézéskor órákig sorban állni, mint hajdanán. Egyetemi tanulmányaink végére talán már meg is békélünk a program szeszélyes világával.

Hogy megalkotói miért pont Neptunnak nevezték el a szoftvert, azt homály fedi.

Az biztos, hogy bárhol is járjunk, mindig tartogat számunkra meglepetéseket a Neptun kiismerhetetlen univerzuma. Ugyanakkor, ha már találkoztunk vele, nem fogjuk könnyen elfelejteni.