Monday Meeting| 2019-05-17 Lovász Kolos

Fórum a curriculum reformról

2019. május 14-én az egyetemi vezetőség fórumot tartott a jövő évtől életbelépő curriculáris változtatásokkal kapcsolatosan, ahol a hallgatók is feltehették kérdéseiket.

Prof. Dr. Merkely Béla, az egyetem rektora és Prof. Dr. Kellermayer Miklós, rektori biztos, az Általános Orvostudományi Kar megválasztott dékánja közösen válaszolt a hallgatók kérdéseire. A curriculum reform megvalósításáért felelős rektori biztos bevezető előadásában ismertette az új curriculum egészét, a változtatások miértjét és mikéntjét. Az előadás diái (pontos óraszámokkal, kreditértékekkel és egyéb információkkal) elérhetők ide kattintva, így a cikk további része az egyes évfolyamokra történő bevezetésre és a hallgatói kérdésekre fókuszál.

A leendő elsőéveseknek a bevezetés nem jelent majd problémát, hiszen előlük sorra fognak elhárulni az akadályok, mivel ők tanulmányaikat már az új curriculum szerint kezdik meg. A jelenlegi végzősöket pedig már nem érintik a változások.

A leendő másodévesek esetében (hasonlóan a többi felmenő évfolyamhoz) együtt kell alkalmazni a jelenlegi és a jövőbeli curriculum gyakorlatát. Ebben az évfolyamban ez azt jelenti, hogy a már megkezdett tárgyak (molekuláris biológia, biokémia, anatómia) oktatása nem változik, így ezek szigorlata rendre a harmadik és negyedik félévben esedékes. Ezen felül az új curriculum szerint negyedik féléves tárgyként kerül bevezetésre az immunológia, mikrobiológia (I.) és a genetika és genomika – legutóbbi értesüléseink szerint e három tárgyból nem biztos, hogy mindegyik a negyedik félévben fog kezdődni a végleges tanmenetben.

A jövőbeli harmadévesek curriculuma kismértékben módosul. A zárószigorlatok és az elméleti modulon való túljutás után a farmakológia és patológia kihívásaival néznek majd szembe. Ehhez társul a laboratóriumi medicina és az EKG a klinikumban kötelező tárgyként. A kórélettan szerepét lényegében a transzlációs medicina veszi át. Mivel a hallgatók még nem tanultak negyedik félévben mikrobiológiát, valószínűsíthetően a két féléves tárgy a korábbi curriculum szerint, harmadévben lesz oktatva. A második félévre tolódik majd a belgyógyászati propedeutika és a műtéttan, olyan tárgyakkal kiegészülve, mint a katasztrófamedicina vagy az orvosi etika. Mint általánosságban, itt különösen igaz, hogy újra megállapításra kerül minden egyes tantárgyi követelményrendszer. Ez valószínűleg sok tárgyban fog könnyebbséget okozni. A második félév szigorlatai között a farmakológia, patológia, kórélettan/transzlációs medicina, mikrobiológia tárgyakra lehet készülni. A vizsgaidőszak után pedig belgyógyászat nyári gyakorlat következik, amely gyakorlati vizsgával zárul.

A harmadévről felmenő évfolyam (leendő negyedévesek) már a tiszta tömbösített oktatásban vehet részt. A blokkok néhány hétig tartanak majd, vizsgákkal zárulnak, így a „hagyományos” vizsgaidőszak létjogosultságát veszti. Az oktatás a korábbi napi 6 óráról 8 órára emelkedik. Ezen tanítási napok közé szünnapok lesznek ékelve, melyet a hallgató TDK-munkára, klinikai munkára, kutatásra, tanulásra vagy egyéb célokra fordíthat. A talán egyetlen és legnagyobb probléma a tanévvel kapcsolatban a farmakológia-oktatás: az új curriculumban (amire a tömbösítés szinte egész rendszere épül) a farmakológia a harmadévben kerül a hallgatók útjába. Ezen viszont a leendő negyedéves hallgatók még nem estek át, ezért a blokkok oktatása mellett a hallgatóknak még szembesülniük kell a farmakológia nehézségeivel – amely tudásanyagot azonban nem lehet blokkosítva átadni. Ehhez hozzáadódik az a tény, hogy negyedévben egy klinikai farmakológia rövidblokk is megrendezésre kerül. A megoldás egyelőre a következőként alakul: a farmakológia oktatás két félévet fog igénybe venni, a blokkosítás rendszerén felüli elhelyezésben. Mivel egy héten legfeljebb négy napon kell bent lenni a klinikán, a tervek szerint a farmakológia-oktatás valamely üres napokon történne.

A tömbösítés folytatódik a leendő ötödévesek számára is. Könnyebbség viszont, hogy az áthelyezett népegészségtant már nem kell újra felvenni. Új tárgyként a hallgatók a sportorvostannal és a rehabilitációval fognak találkozni jövőre. A blokkosítás jövő évben való bevezetése ugyan nagy adminisztratív kihívást jelent, de a hallgatói érdeklődésre való tekintettel az egyetemi vezetőség vizsgálja a kérdést.

Az utolsó év a záró, szigorló év a leendő hatodévesek számára. A most feltörekvőknek egyelőre választható lesz a később már kötelező hathetes szakmai gyakorlat. Ezt az egyetemhez tartozó klinikán kell eltölteni, lehetőleg olyan területen, amelyen a hallgató később el szeretne helyezkedni. Mivel viszonylag későn derült ki ez az új lehetőség a mostani ötödévesek számára, így csak választható opcióként szerepel – a vezetőség az ezzel kapcsolatos, jövő héten kiküldendő kérdőív megválaszolásával kapcsolatban 100%-os részvételre számít, ugyanis csak ez alapján lehet szervezni a blokkokat.

Az új curriculum azonban nem csak „zsonglőrködés a tárgyakkal”. Valójában strukturális változáson megy keresztül az orvosképzés, melynek célja főleg a klinikum megerősítése és az, hogy a leendő orvosok példamutatásukkal is szolgálják a betegek egészségét. Ezért kerül bevezetésre a 12 féléven keresztül kötelező sport. Ez azonban inkább jelent rendszeres testmozgást, mint a sporttelepről ismeretes „tesiórákat”.

A hallgatókat leginkább olyan kérdések foglalkoztatták, amelyek a külföldi, illetve vidéki szakmai- és cseregyakorlattal kapcsolatosak. Ennek tekintetében Dr. Merkely Béla úgy válaszolt, hogy amennyiben az intézmény képes nemzetközileg akkreditálni az elvégzett gyakorlatot, azt az egyetem is elfogadja. Amennyiben az intézmény megfelelő struktúrával nem rendelkezik, külön szakmai vizsgát kell tenni az egyetem egyik ekvivalens klinikáján. A nyári gyakorlatokkal kapcsolatban, akik számára ez idén nyáron lesz esedékes (leendő másod- negyed- és ötödévesek), azoknak ebben az évben szakmai vizsgára a hírek szerint nem kell számítani.

A most következő évek minden évfolyam számára változást hoznak és nehézségekre lehet számítani, ami az adminisztrációt és a logisztikát illeti, de Prof. Dr. Kellermayer Miklós biztosította a hallgatóságot arról, hogy ezeket igyekeznek a jövőben minimalizálni. A további változásokról, amint mi is értesülünk, tájékoztatjuk az olvasókat.

A képeket készítette: Bányai Bálint