Monday Meeting| 2019-03-25 Lovász Kolos

Páratlan curriculum reform a Semmelweis Egyetemen

A Semmelweis Egyetem jelentős változtatásokra készül a jubileumi 250. tanévtől érvényes új curriculum bevezetésével. Cikkünkben górcső alá vettük a reform fő céljait és az Általános Orvostudományi Kart érintő változásokat, erről beszélgettünk Stubnya Bencével, a curriculum reform elnöki megbízottjával.

Szinapszis: Sokat lehet arról hallani, mennyire időszerű már a változás. Mennyiben vált elavulttá a jelenlegi tanrend az újhoz képest? Mik lesznek a fő célok, amire a reform fókuszál?

Stubnya Bence: Ahogy rohamosan fejlődik a medicina egyre szélesebb világa, ehhez alkalmazkodva kell alakulnia, fejlődnie az oktatásnak is, mind a curriculum, mind a módszertan szintjén. Ma már teljesen máshogy kell felkészíteni egy medikust a rezidensi éveire, mint anno, amikor a jelenlegi curriculum alapjait lefektették. Az egész világon egyre többet foglalkoznak azzal az orvosi egyetemek, hogy miként lehet a leghatékonyabban képezni a medikusokat a folyamatos helytállásra és fejlődésre az egyik, ha nem a legdinamikusabban fejlődő ágazatban, az orvostudományban. Éppen ez lesz a témája az áprilisi Rotterdamban megrendezésre kerülő “Európai Dékánok Találkozó”-jának is.

Egyetemünk orvosképzésének célja, hogy rendkívüli módon erősödjön a klinikai gyakorlati oktatás mindamellett, hogy az elméleti modul értéke ne csökkenjen. A 6 éves képzésnek megfelelőnek kell lennie arra, hogy a sikeresen diplomát szerző személy olyan önálló gondolkodású legyen, aki orvosi típusú döntéshozatalra alkalmas. A reform során követendő alapelvek a hatékonyság, a súlypontozás, illetve a redundancia-mentesség.

Sz.: Egyetemünk már lassan 249 tanévet tudhat maga mögött. Hogyan fog történni az új tanulmányi körülmények bevezetése? Miként fogja ez érinteni az egyetem jelenlegi hallgatóit?

S. B.: Azon egyetemek szűk köréhez fog csatlakozni szeptembertől a Semmelweis Egyetem, amelyek 250 tanévet számolhatnak. Ennek a nagyszerű jubileumnak a tiszteletére, már 2019 szeptemberétől az új curriculum szerint tanulhatnak a hallgatók, azonban a bevezetés részleteiről még folynak az egyeztetések, így erről sajnos nem árulhatok el többet.

Sz.: Sok hallgató természetesen a módosításokra kíváncsi, van, akit az anatómia, másokat a preklinikai modul menetében tervezett módosítások érdekelnek. Milyen főbb változások lesznek majd az új curriculumban?

S. B.: Az eddigi elméleti – preklinikai – klinikai modul élesebb elkülönítésére lehet számítani az új curriculumban. Ami az elméleti modult illeti, az anatómia képzési idejének redukálása van tervben, de átgondolásra kerül – leginkább a redundancia tekintetében – minden tantárgy.

A preklinikai modul jelentősen változik, a mikrobiológia előrébb csúszik a 4-5. szemeszterre, valamint harmadévre kerül a farmakológia, amelynek megújul a tematikája és mégjobban a naprakész klinikai gyógyszertan kerül előtérbe. A harmadév előreláthatólag így két nagy szigorlattal zárul majd, a patológiával és a farmakológiával. A farmakológia feltehetően fokozatosan kerül majd át harmadévre, ebben az esetben lesz egy évfolyam, aminek hallgatói a 6-7. szemeszterben tanulják majd a gyógyszertant.

Az oktatói és hallgatói visszajelzések, a nemzetközi trendek alapján egyértelműen látszik, hogy a tömbösítés koncepciója több lehetőséget rejt a hatékonyabb oktatás és tanulás megvalósítására. A tömbvégi vizsgák, valamint a tömbök pontos elhelyezkedésével kapcsolatosan még zajlanak az egyeztetések.

Sz.: Minthogy a hallgatók széles körét, pontosabban minden egyes hallgatót érint a reform, a hallgatói közösség jelentős bevonása lenne indokolt. Hogy haladnak a bevezetés előkészületei?

S. B.: Korábban soha nem került ilyen mélyen bevonásra a hallgatóság az oktatás jövőjét érintő kérdésekben, rendkívül szerencsés, ugyanakkor nagy felelősséggel járó feladat ez, amelyet igyekszek a legjobb tudásom szerint végezni.

Két hete vettem részt a Merkely Béla rektor úr által összehívott curriculum témájú  megbeszélésen több hallgatótársammal együtt, ahol elsősorban ez elméleti modul tematikája került terítékre, és épp a múlt héten szervezett Kellermayer Miklós professzor úr egy maratoni megbeszélést mind a magyar, a német és az angol hallgatói képviselők számára, ahol tárgyról tárgyra elemeztük a lehetséges változtatásokat a jövő curriculumáért.

Az ilyen széleskörű egyeztetések sokasága, az összegyűjtött vélemények elemzése, valamint a nemzetközi trendek megismerése rengeteg időt és energiát kíván. Jelenleg elkészült már egy tervezet a curriculum reformmal kapcsolatban, amelynek most folyik a véleményeztetése, kikérve az intézetek és a hallgatók álláspontját.

Sz.: A cél tehát egyértelmű: a Ma kihívásaival szemben felkészült orvosokat kiengedni az egyetemről. Miben lesz jobb egy olyan orvos, aki az új curriculumban tanult, mint aki a régiben?

S. B.: Nem volnék ilyen merész, hogy mérlegeljem, kiből milyen orvos lesz, inkább azt mondanám, hogy sokkal több olyan orvost tud az új curriculummal adni a Semmelweis Egyetem, akik széleskörű, naprakész, ugyanakkor gyakorlat-orientált tudással rendelkeznek, és képesek az orvosi típusú döntéshozatalra.