WeeklyQuiz| 2019-03-12 Visontai Péter

Weekly Quiz #2

Egy 64 éves férfi elveszti az eszméletét és összeesik a sürgősségi osztályon. Az orvosok odarohannak, az egyikük erős pulzust tapint a m. sternocleidomastoideus belső oldalán. Ez az ér amit az orvos vizsgált, melyik aortaív származéka?

A. Első

B. Második

C. Harmadik

D. Negyedik

E. Hatodik

Helyes válasz (C)

A fejlődés során az aortaívekből alakulnak ki a főbb véredények a fej, nyak és a felső mellkasi régióban.

Az első aortaív majdnem teljesen visszafejlődik, de az a. maxillaris egy részét így is ez adja.

A második ívből származik az a. hyoidea és az a. stapedia, de ez utóbbi emberekben általában visszafejlődik.

A harmadikból jön létre az a. carotis communis és az a. carotis interna proximális része. Az orvos a pulzus tapintásakor ezt az eret vizsgálta.

A negyedik ívből származik a tényleges aortaív egy része és az aa. subclaviae.

Az ötödik ív teljesen obliterálódik, nincs származéka.

Végül pedig a hatodikból jönnek létre aa. pulmonales-ok és a ductus arteriosus.