Monday Meeting| 2019-02-18 Lovász Kolos

A jövő Semmelweis Egyeteme

2019. február 15-én tartották meg a féléves Hallgatói Fórumot a NET Zöld előadótermében. A hallgatók kérdéseinek kereszttüzében a Semmelweis Egyetem rektora állt, válaszolt a hallgatók kérdéseire, valamint beszélt terveiről és az intézmény általa elképzelt jövőjéről.

Prof. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektoraként beszélt és nyitott párbeszédet a hallgatókkal. Hegedűs Tamás, a Hallgatói Önkormányzat elnökének köszöntése után a rektor úr a terveiről, az egyetem jövőjéről tájékoztatott, majd válaszolt a hallgatók által feltett kérdésekre. Az áttekinthetőség érdekében a cikk a fórum eseményeit nem a kérdések sorrendjében tárgyalja.

A tervek között első lépésként szerepel a minden kart érintő és karokat átölelő curriculum reform. Ennek során az egyes karok tanmenetei, valamint az oktatási környezet nagy és átfogó változtatására van szükség. A reform megvalósításában Dr. Kellermayer Miklós, leendő Általános Orvostudományi Kari dékán és rektori biztos lesz Dr. Merkely Béla segítségére.

Curriculum reform az egyetemi karok vonatkozásában

Általános Orvostudományi Kar

A kar tananyaga 2 év elméleti képzésre, 1 év preklinikai időszakra és 3 év klinikai gyakorlatra oszlik. Ez jelenleg is így van. A problémát a különböző tantárgyak elosztása, azok tanítása és számonkérése jelenti.

Az elméleti képzésben, vagyis az első két évben, mint azt az egyetem rektora kiemelte, rendkívül magas (egyes tárgyakból akár 80%-ot elérő egy-egy vizsgaalkalom során) a bukási arány. Ennek oka kettős lehet: az oktatók vagy rosszat oktatnak, vagy rosszul oktatnak. Dr. Merkely Béla szerint ebben a két éves időszakban a tanulás gyakorlatát kell elültetni a hallgatókban, illetve fontos elérni, hogy az elméletben elsajátított tudás könnyen összeköthető legyen az azt követő klinikai modulban megszerzett ismeretekkel. Ennek része az, hogy egyes tárgyakban jelentős tananyagcsökkentés várható, miközben megőrzik azokat az ismereteket, melyek szakértelmére a hallgatóknak később is bizonyosan szüksége lesz. Ahogyan a rektor fogalmazott:

„Nem szélesen, hanem mélyen kell oktatni.”

Ennek természetesen pedig várható következménye az „átlagos”, 10%-os vagy az alatti bukási ráta.

A preklinikai modul kisebb „átszabása” is várható, a legfontosabb változtatások egyike lesz, hogy ide kerül a farmakológia tantárgy oktatása. Jelenleg ugyanis harmad- és negyedévben már olyan tananyagbeli kérdések merülnek fel, melyeket nem lehet biztos gyógyszerismereti alapok nélkül megválaszolni – vagy éppen előadni egy-egy vizsgán. Ennek bevezetése és áthelyezése azonban még kérdéses logisztikai folyamat. A két lehetséges forgatókönyv közül az a valószínűbb, melynek során félévenként teszik át a farmakológia-oktatást negyedévről harmadévre.

A klinikum területén is lehet változásokra számítani. Kiemelt fontosságú a betegágy melletti valódi gyakorlati tudás elsajátítása, melynek megoldása a tömbösítésben rejlik. Ennek bevezetése már némileg megtörtént, azonban néhány részlet itt is módosításra szorul. Az egyik probléma, hogy a negyedéves klinikumban olyan elemek fordulnak elő, amelyek nem teljesen oda valók (pl. farmakológia). A közvetlen tömb utáni vizsgák kérdése megkerülhetetlen, a hallgatóknak is könnyebb lenne ez a megoldás, így szinte biztos, hogy hamarosan bevezetik ezt a rendszert. Ezen felül a klinikai kreditek száma is nőni fog. A tömbösítés az ötödévben is hasonló módon várható, mint a 7. és 8. szemeszterekben. A tömbgyakorlatokat tutor-mentor szellemiségben, kiscsoportos formában kell szervezni, hogy a hallgatók a lehető legközelebb kerüljenek a betegellátáshoz – ezt semennyi előadótermi ábra nem helyettesítheti.

A Kútvölgyi Klinikai Tömb áthelyezésére már konkrét tervek állnak rendelkezésre: a III. Belgyógyászati klinika a „kettes bel”-lel együtt fogja alkotni az ún. Mária utcai Belgyógyászati Tömböt. A szakmai profilok elhelyezése és megtartása érdekében a II. sz. Belgyógyászati Klinika egyes területei a Korányi utcába kerülnek majd. Hasonló tervek vannak a Sebészeti, illetve Aneszteziológiai- és Intenzív Terápiás Intézmények elhelyezésére a külső klinikai tömb területén. Várható a skill laborok fejlesztése, mivel a legmodernebb technikákkal már a hallgatói évek alatt kell találkozni és elsajátítani azokat.

A rezidensképzésben fajsúlyos kérdés a külföldi akkreditáció problémaköre, így a Semmelweis Egyetem egyértelmű lépése lesz a lehetőségek kiterjesztése.

Fogorvostudományi Kar

A kar szempontjából fontos és szükséges a tanagyag egységes összefogása, ennek megvalósítása azonban a kari döntés alá tartozó szakkérdés. Az átalakítás azonban már megkezdődött, folyamatban van az egységesítés kidolgozása.

Gyógyszerésztudományi Kar

A legfontosabb változás a Schöpf-Merei kórház átalakítása és a Gyógyszerésztudományi Campus létrehozása lesz. Ez lehetőséget biztosít a tudományos előrelépésnek és az infrastrukturális fejlődésnek. A két fő irány: a közép-kelet-európai gyógyszergyárakkal történő innovatív együttműködés megteremtése és a klinikai irány megerősítése, hiszen az egészségügyben a klinikai ellátásban is egyre nő a gyógyszerészek iránti igény.

Egészségtudományi Kar

Ezen a karon is biztosan lesznek változások: kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlatorientált képzés elősegítése, ezt az egyetem azzal tudja megteremteni, hogy középiskolák és szakiskolák kerülnek a Semmelweis Egyetem égisze alá. Ez a közoktatásban résztvevőknek világos életpálya-modellt kínál, ugyanakkor megfelelő szakképzést nyújt. A szükséges gyakorlótér kialakítása szintén az egyetem területén valósulna meg.

Egészségügyi Közszolgálati Kar

Az egyre inkább előtérbe kerülő digitális medicina fejlődése miatt folyamatos megújulási igény jellemzi a területet. Ennek megfelelően szeptembertől új oktatási struktúra kialakítását remélhetjük.

 

Karokat átfogó változások

Minden felsorolt változtatás természetesen a külföldi hallgatókat is érinti majd, hiszen ők is ugyanabban a tanrendben tanulnak, mint a magyar hallgatók.

Ezen felül várható az Elméleti Orvostudományi Központtal szemközti területen egy új elméleti központ felépítése, amely az elméleti képzésben hivatott a hallgatók rendelkezésére állni. Egyre erősödik a videóanyagok (felvett előadások, online összefoglalók stb.) iránti igény, a rektor szerint azonban az egyes (szub)diszciplínák feladata lesz ezeket kidolgozni és a hallgatók rendelkezésére bocsátani.

Minden karon lehet számítani a digitális medicina bevezetésére/hangsúlyosabb oktatására. Ennek az egyedüli gátja a fennálló humán erőforrás-krízis: jelenleg ugyanis kevés az olyan szakmabeli képviselő az egyetem kötelékében, aki ezt hitelesen oktatni is tudná.

A testneveléssel kapcsolatban már megfogalmazódott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem- Nemzeti Közszolgálati Egyetem- Semmelweis Egyetem megállapodása a közös egyetemi sportnapok és egyéb sportesemények lebonyolításáról, illetve más sportolási lehetőségek biztosításáról.

A jövő Semmelweis Egyeteme

Az egyetem fennállásának 250 éves jubileumát úgy kell megünnepelni, hogy ez alapként szolgáljon a következő negyed évszázadra, ennek mindössze csak az első lépése a curriculum reform. Alaposnak kell lenni: figyelemmel kell kísérni az eddig elért eredményeket, és az elmúlt évek hagyományait átértékelve, esetleg azokat megváltoztatva kell kitűzni a reform célját. E szerint olyan szakemberekre van szükség, akik megfelelő elméleti tudással felvértezve, a betegágy mellett és a gyakorlatok során megszerzett tényleges tapasztalati tudással lépnek ki az egyetem falai közül. Prof. Dr. Merkely Béla rektor olyan, a 100 legjobb egyetem közé tartozó intézményt lát maga előtt, melyben az egyetem vezetősége és a hallgatók közötti konzultáció mindennapos, először a curriculummal, később bármely felmerülő kérdéssel kapcsolatban; ahol az együttműködés egy jövő felé forduló, értékeit megtartó, innovatív és folyamatosan fejlődő Semmelweis Egyetemet teremt.

A képeket készítette: Bányai Bálint