Archív| 2019-01-11 Visontai Péter

Daily quiz #6

Egy kutatás során egy új diagnosztikus teszt hatékonyságát vizsgálták akut miokardiális infarktusos (AMI) betegeknél. A szenzitivitása 75%, míg a specificitása 80%. A vizsgálatban 200 betegnek volt ténylegesen AMI-ja, míg 400-nak nem volt. Ezeket az értékeket a jelenlegi „gold standard” diagnosztikával kapták. Hány betegnél volt álnegatív az új teszt?

A. 50

B. 80

C. 120

D. 150

E. 320

Helyes válasz (A)

Az álnegatívak azok az emberek, akik betegek, de a teszt mégis negatív eredményt ad. A számoláshoz segítséget a következő táblázat nyújt:

Betegség pozitív Betegség negatív
Teszt pozitív Valós pozitív (a) Álpozitív (b) a+b
Teszt negatív Álnegatív (c) Valós negatív (d) c+d
a+c b+d

Ezek alapján könnyen kiszámolható a szenzitivitás és az AMI-s betegek számával az álnegatívak száma. A szenzitivitás a valós pozitívak száma osztva a betegséggel rendelkezők számával. Tehát a/(a+c). Ebben az esetben 75% a szenzitivitás és 200 betegnek volt AMI-ja (a+c). Vagyis:

0,75 = a / 200

a = 150

c = 200 – 150

c = 50

Tehát az álnegatívak száma 50.