Archív| 2019-01-03 Visontai Péter

Daily quiz #4

Egy 57 éves férfit elküldött a háziorvos különböző vizsgálatokra, majd visszahívta az eredményekkel. Anamnézisében HFREF van, amit a megfelelő terápiával eddig kordában tartottak. Most azonban arra panaszkodik, hogy már rövid távolságokat se tud sétálni anélkül, hogy kifulladna. A legutóbbi echocardiográfiáján az ejekciós frakciója 30% volt (normális 55% felett). A háziorvosa úgy dönt, hogy spironolactonnal is elkezdi kezelni. Az alábbi opciók közül, a gyógyszer hatására melyik vesefunkció fog csökkenni?

A. H+ ion generálása a proximalis kanyarulatos csatornában

B. H+ ion szekréciója a gyűjtőcsatornából

C. Na+/K+/2 Cl kotranszport a felszálló vastag szegmentumban

D. A proximális kanyarulatos csatorna visszaszívó-képessége

E. Urea reabszorpciója a gyűjtőcsatornában

Helyes válasz (B)

Az aldoszteron egy mineralokortikoid hormon, amit a zona glomerulosa sejtjei szintetizálnak a mellékvesekéregben. A renin-aldoszteron rendszer egyik komponenseként funkcionál, amit normál esetben az alacsony vérnyomás és a vese csökkent véráramlása aktivál. Ebben az esetben az aldoszteron elválasztását az angiotenzin II stimulálja. A magas szérum káliumszint és a megnövekedett ACTH szint (tranziensen!) is elő tudja segíteni az aldoszteron szekrécióját.

Az aldoszteron megnöveli a basolateralis Na/K-ATPáz pumpák és az apikális nátriumcsatornák számát a gyűjtőcsatorna-sejteken (principal cells), a kortikális gyűjtőcsatorna-részeken, ezzel elősegítve a nátrium és a víz visszaszívását. Ezenkívül elősegíti a kálium-és protonkiválasztást is az előbb említett sejtekből és az interkaláris sejtekből. Ezzel szemben az aldoszteron receptor antagonisták (spironolakton) csökkentik a kálium és H+ szekréciót.

További magyarázatok:

A válasz: A karboanhidráz (CA) enzim a proximális csatorna sejtjeiben H+-t szintetizál, ami után kikerül a lumenbe és ott a sejten található CA segítségével hidrogén-bikarbonáttá alakul későbbi visszaszűrésre. Az acetazolamid mindkét helyen gátolja ezt az enzimet.

C válasz: Na+/K+/2 Cl kotranszporter a Henle-kacs vastag felszálló szegmentumában van és a kacsdiuretikumok (furosemid, etakrinsav) céljául szolgál. Ezekkel meggátolható a visszaszívás nagy része, masszív diurézist generálva.

D válasz: A proximális kanyarulatos csatorna felelős a nátrium- és vízvisszaszívás 2/3-áért. Ezen felül itt találhatóak a nátrium kotranszport-fehérjék, amelyekkel visszaszívásra kerülnek az aminosavak, foszfátok, a glükóz nagy része és a laktát.

E válasz: A vazopresszin (ADH) megnöveli az urea reabszorpcióját a medulláris gyűjtőcsatornákban azáltal, hogy megemeli az urea transzporterek számát. Ez elősegíti azt, hogy a kortikomedulláris intersticiális ozmotikus grádiens nagy legyen és így maximálisan koncentrált legyen a vizelet.