Archív| 2018-06-10

Semmelweis emlékezete

200 éve született az orvos, akit mindenkinek ismernie és tisztelnie kell

Ahogy már a 2017. októberi lapszámunkban megírtuk  (lásd: A Semmelweis emlékév küszöbén), idén ünnepeljük egyetemünk névadójának, Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóját! Ennek kapcsán Rosivall professzor úrral beszélgettünk, mint a Semmelweis Emlékbizottság elnökével, aki kiemelkedő ismerője a témának, és a legfőbb szervezője az eseményeknek.

Semmelweis munkásságának jelentősége túlbecsülhetetlen, hiszen kitartó munkával és kemény harccal korának legfélelmetesebb szülészeti fertőzése okát sikerült felderítenie és megelőznie, és ezzel örök példát mutatnia! Munkájával jelentősen hozzájárult a betegbiztonság fejlődéséhez is. Akkoriban a Bécsi Kórház I. Sz. Szülészetén gyakran az egészségesen bekerült szülőnők 20-30%-a is életét vesztette a gyermekágyi láz miatt. A Semmelweis által elrendelt higiénés rendszabályok bevezetése után ez egy százalék körülire csökkent.

E jelentős tudományos felismerés különlegességét csak fokozza, hogy a „vad” magyar, aki bátran szállt szembe az idősebb professzorokkal is az anyák és a felfedezése védelmében, ekkor alig volt 29 éves. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy sokan és sokáig nem hittek neki, tanítását tabuként kezelték itthon, a hazájában is. Halála után utódja még nevének kiejtését is megtiltotta a klinikán. 

A történelem azonban nem ritkán szolgáltat legalább utólag igazságot, és adja meg azt az elismerést a felfedezőnek, amit életében méltatlanul megtagadtak tőle. Ahogy az idő múlt, egyre világosabbá vált, hogy Semmelweisnek igaza volt. A századforduló idejében már megjelentek az elismerések, és Semmelweis alakja lassan, de biztosan ikonná lényegült. Persze az ikon értelmezése is a kultúra, az életforma, a gondolkodás alakulásával szinte folyamatosan változik. Hol a tudományossága, a fiatalsága, a statisztikák következetes használata, hol az eltökéltsége, hol pedig a modell állatkísérletek végzése kap nagyobb hangsúlyt. Minden bizonnyal Semmelweis hagyatékának, példájának üzenete más a mostani hallgatóknak, mint mondjuk az idősebb generációnak. Érdemes megjegyezni, hogy néhány éve az angolszász nyelvterületen egy új kifejezés is elterjedt, a “Semmelweis-reflex”, mely arra az azonnali ellenállásra vonatkozik, mely oly gyakran ma is megfigyelhető újdonságokkal szemben.

Abban biztos vagyok, hogy az anyák megmentőjének, példájának üzenetét a későbbi korokban és minden korosztálynak is érdemes lesz meghallgatnia. Többek között ezt a célt szolgálja az emlékévben magyar és angol nyelven indított, kötelezően választható Semmelweis-kurzusunk is, ahol minden egyes előadás különböző nézőpontból vizsgálja Semmelweis munkásságát, életét, nem csupán a sokak által ismert történeteket feldolgozva, de az életmű részleteit is kielemezve. A hallgatók megismerkedhetnek Kapronczai Károly orvostörténész kutatási eredményeivel,és Varga Benedeknek, a Nemzeti Múzeum főigazgatójának (aki korábban a Semmelweis Múzeumot vezette) gondolataival éppen úgy, mint Semmelweis 8. tanszéki utódjának, Papp Zoltán professzornak véleményével. Nagy figyelem kíséri mindig a Semmelweis halálának körülményeit tárgyaló előadásokat is. Ezen a téren annak ellenére sok az utólag alig tisztázható bizonytalanság, hogy ma már ismerjük a halotti jegyzőkönyvet is. Persze utólag megmondhatatlan, hogy a különböző bejegyzések mikor és ki által történtek pontosan. Akármi is volt halálának közvetlen oka, az idegrendszerére is ráterjedő szifilisz hamarosan véget vetett volna életének.

Hallgatói vélemények szerint a kurzus unikalitása talán abban rejlik, hogy nem csupán a jól ismert történetet, de a kor általános leírását is jól szemléltetik a nagynevű és elkötelezett előadók. Igazi kultúrtörténetről esik szó; mindezek mellett az emlékezetének korszakonkénti változása is feldolgozásra kerül. A hallgatóság fontosnak tartja, hogy az emlékév kapcsán méltón adózzanak Semmelweis előtt – és úgy érzik, egyik hosszútávú fő cél lehetne, hogy minden kórházban és közintézményben legyen elérhető a higiénikus környezet (legalább a kézmosási lehetőség, szappan).

Január óta óriási ütemben folynak a szervezések az emlékévvel kapcsolatosan. Az itt említett kurzus mellett számos előadást, megemlékezést tartanak országszerte az érdeklődő középiskolások, valamint felnőtt hallgatóság számára.

Az emlékév csúcspontja július 1-je lesz, Semmelweis születés-napja, azonban már eddig is rengeteg esemény, kitűzött cél valósult meg. Például világszerte sor került több Semmelweis szobor állítására, többek között a V4 országokban, Berlin-ben, Tokióban, Mariborban, Marosvásárhelyen, Torontóban, Los Angelesben. Itthon a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika főépületében, a bejáratnál is lesz egy emlékmű, szoborcsoport, melyet június 30-án fognak felavatni. Folynak továbbá az előkészületek, hogy például Semmelweis egykori középiskolájába (ma Egyetemi Katolikus Gimnázium) készüljön egy dombormű az ott tanuló méltán híressé vált orvos emlékére.

Külön kiemelendő, hogy a Magyar Posta és a Nemzeti Bank is tiszteleg Semmelweis nagysága előtt: emlékbélyeg forgalomba hozatalával, első napi bélyegzős borítékkal, illetve 10 000 forintos emlékéremmel. Ezek bemutatására a NET-ben, a június 30-i ülésen kerül majd sor. Itt lesz látható és megvehető a különleges, eddig soha nem látott képekkel és eseményekkel, tanulmányokkal gazdag, több mint 500 oldalas Semmelweis 200 éve emlékkönyv is, melyben egyetemünk tudós nagyságai közül is sokan hozzáteszik értékes gondolataikat. Az angol nyelvű kiadásra ősszel kerül sor.

Természetesen a megemlékezés nem ér véget nyáron; őszre is számos esemény várható, lesz Semmelweis színházi és operaelőadás, szoboravatás, tudományos kerekasztal megbeszélés nemcsak Budapesten, de országszerte is.

Szerző: Bányai Bálint

A cikk nyomtatott változatban is megjelent 2018-ban a Szinapszis XIV. évfolyamának 8. számában.